Personrapport Anetavle

VII:105 Lensmann Niels Hansen Barfod

Ble høyst 64 år.

Far:VIII:209 Hans Clausen Barfod (1672 - 1728)
Mor:VIII:210 Sara Hansdtr. (1675 - 1729)

Født:1709.
Død:1773.

Barn med VII:106 Dorte Olsdtr.

Barn:
VI:53 Thomas Nielsen Barfod (1753 - 1780)

Notater

IX. (232) Niels Hansen Barfod - Sandbrekke
Født xx.xx.1709
Døpt
Død 1773 - begr. 30.05.1773 64 år gammel.
Forlovet 2. gang: 11.01.1739
Gift for 2. gang 15.03.1739 med (233) Dorthe Olsdtr. datter av (466) Ole Svendsen Holte, Brekke og (467) Wivike Gudmundsdtr. Holte.
Niels Hansen Barfod ble 13.10.1736 lensmann på Hvaler. I 1770 var han strand- og vrakinspektør og lagrettemann i 1731 og 1746. Han bruker slektens segl N HS B.
I diverse dokumenter finner vi:
Iohan Cold og interess. Selger til Niels Barfod dend halve deel udi Sandbreche dat. 12 Aug. 1729 publ. 11. nov. 1729.
(Tune pantereg. f. 333.)
Niels Wærnschiold befaling og Constitution til Niels Hansen Barfod til Læns Mand i Hvalerøer dat. 13. okt. 1736 publ. 12. nov. 1736.
(Tune pantereg. f. 130.)
Fra Hvaler kirkebok ser vi at Niels den 25. juni 1730 forlovet seg med Mari Anderdtr. fra Svankil og de giftet seg den 1. oktober samme år. De fikk to barn sammen sønnen Hans i 1734 og datteren Maria i 1737. Året før datterens fødsel var Niels blitt utnevnt til lensmann i Hvaler og året etter datterens fødsel døde Mari 31 år gammel. Mari ble født i 1707 og var således to år eldre enn Niels. Faren var Anders Stenerssøn og moren Mari Helgesdtr. Da Mari ble født bodde de på Viker på Asmaløy.
1739. Copulerede Dom. Iuduca (15. mars) Lensmanden Niels Hansen Barfod, Dorthe Olsdatt. Holthe.
(Hvaler kirkebok 1 f. 165.)
Knapt et år etter at han ble enkemann var han altså gift igjen. Denne gang med (233) Dorthe Olsdtr. som ble mor til (116) Thomas Nielsen Barfod.
De fikk følgende barn sammen:
Knud døpt 08. nov. 1739 - begravet 7. feb. 1740
Maren døpt 11. mai 1741
Zille døpt 09. juni 1743
Christian døpt 21. apr. 1748
Thomas døpt 02. des. 1753
1753. Dom. 1ma Adventus (2. desember) Døbt Et Drenge barn Thomas foræld. Niels og Dorthe Sanbreche.
Testes: Erich Rønningen, Mons Snekotta, Ole Rønningen, Ragnhild Snekotta, Inger Rønningen.
(Hvaler kirkebok 1.)
Niels Barfoeds Obligation til Skipper John Brenne stor 60 rd. hvorved er pantsatt med 1st. Prioritet 2 Huder med Bygsel udi Gaarden Sandbrekke dat. 5. og tingl. 6. Martii 1773. Aflyst d. 16. Julii 1782.
(Tune pante reg. f. 372.)
1773. 30. mai begr. Niels Hansen Barfod 64 aar.
(Hvaler kirkebok 3.)


Vi skal se litt på vurderingen og delingen av boet etter Niels Hansen Barfod, først et sitat fra skifteprotokollen:
Anno 1773 d. 14. Decbr. var Ieg paa Sandbrekke og holdt Registrering efter afgangen Niels Barfoed imellem hans efterladte Enke Dorthe Olsdatter og børn. 1 Søn Hans Nielsen 38 aar, 1 Søn Christian Nielsen 25 aar, 1 Søn Thomas Nielsen 20 aar, 1 Datter Maren Niels Datter 38 aar, 1 Datter Maria Niels Datter 30 aar, 1 Datter Sille Niels Datter 28 aar og var Jens Bothne og John Bothne til Vurderings Mænd og blev Registreret som følger:
Det kommer så en meget lang liste over møbler, verktøy, redskap, klær og annet løsøre. dette vurderes til en verdi av 274 rd. 1 ort. 18 sk. Fratrukket skyld og utgifter blir det igjen 161 rd. 3 ort. 2 sk. til deling mellom arvingene. Fordelinger blir slik:
Hvorav tilkommer Enken det halve boe som er 80 rd. 3 ort. 13 sk.
hver av de tre Sønner 17 rd. 3 ort. 21 5/9 sk.
hver av de tre Døtre 8 rd. 3 ort. 22 7/9 sk.
Vi ser at sønnene på den tiden var dobbelt så mye verd som døtrene.


Personhistorie

ÅrstalAlderBegivenhet
1709 Fødsel 1709
1728 Faren VIII:209 Hans Clausen Barfod dør 1728-01-27 Hvaler
1729 Moren VIII:210 Sara Hansdtr. dør 1729-01-07 Hvaler [1]
1753 Sønnen VI:53 Thomas Nielsen Barfod fødes 1753
1773 Død 1773

Kilder

[1]Madsen "Sogneprest Hans Clausen Barfods efterfølgere" 1928