Personrapport Anetavle

VI:53 Thomas Nielsen Barfod

Ble høyst 27 år.

Far:VII:105 Lensmann Niels Hansen Barfod (1709 - 1773)
Mor:VII:106 Dorte Olsdtr.

Født:1753.
Død:1780.

Barn med VI:54 Kari Larsdtr. Kiørholt (1738 - 1803)

Barn:
V:27 Jens Thomassen Barfod (1779 - 1821)

Notater

X. (116) Thomas Nielsen Barfod - Kjølholt N
Født xx.xx.1753
Døpt 21.12.1753 (kirkeboken sier 02.12.1753) sjekkes
Død 26.10.1780
Gift 16.11.1777 med (117) Kari Larsdatter fra Snekotta, enke på Helleskilen. Hun ble født i 1738 og døde i 1803. Hun var altså 15 år eldre enn Thomas. Hun flyttet til Helleskilen der hun bodde i 1801, sammen med sønnen Jens som var matros.
Bygselen på Kjølholt Nedre ble 9. oktober 1778 overtatt av Thomas N. Barfod. Han druknet i 1780 bare 27 år (dobbeltsjekkes) gammel og Kari var igjen enke. Thomas ble skyllet over bord av en sjø sammen med Ole Corneliussen Lauer.
I forskjellige dokumenter finner vi:
1777 d. 13. April Trolovet Ung Karl Thomas Nielsen Sandbreche og Enken Karen Larsdatter Kiørholt Caut. Ole Kiørholt og Mons Snekotta.
Ægtev. d. 16. Nov.
(Hvaler kirkebok nr. 3)
Skjøde til Mogns Larsen paa 4 Skind og 2 Skindkl. for 20 rd. (i Snekotta, Hvaler) hvorved er overdraget af Anders Larsen 3 Skind for 13 rd. 1 ort. 8 sk. og af Thomas Nielsen paa sin Systers (feilskrevet i panteregisteret - skal være Hustru) Vegne 1 Skind og 2 Skindkling for 6 rd. 2 ort. 16 sk. dat. 20. Martii og Tinglæst 13. Iulii 1778.
(Tune pantereg. nr. 13. f. 210)
Jeg underskrevne Johanne Marie Enke efter Sal. Andreas Schavenius gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæstet til Bonden Thomas Nielsen den halve skyld som er 2 Huuder i Gaarden Kiørholt - - - -hvilken Skyld Hvalerøer Kirke er underliggende og mig som Eier tilhørende. Men forhen bøgslet afdøde Jens Andersen hvis Enke med bemelte Thomas Nielsen i Ækteskap skal have indgaaet - - - - -
Fredrikshald d. 9de October 1778.
(Tune pantebok nr. 1. f. 317 b.)
1779. 14. Iulii 6. Søndag eft. Trinit. døbt Thomas Nielsen Kiørholt og Kari Karsdatter d. B. Jens (Denne Jens er: (58) Jens Thomassen Barfod som er (1) Tor Monsens tipptippoldefar på morssiden eller MMFMF).
Test: Iens Trulsen, Hans Holte, Maren Kiørholt, Sille Kiølboe, Kistine Lauer.
(Hvaler kirkebok nr. 3)

1780. 26. okt. begr. Thomas Kiørholt 35 Aar gml.
(Hvaler kirkebok nr. 3)
Her ser vi at Thomas sies å være 35 år. I Hvaler bygdebok står det at han var født i 1753 og skulle således være kun 27 år. Etter det som står i kirkeboken skulle han vært født rundt 1746. Sjekkes!
I Hvaler bygdebok bind I side 124 står det:
Ved skiftet 1780-81 var det i boet bl.a.1 hest, 2 kuer, 1 kvige, 1 tyr, 2 sauer, 1 vær, 1gris og 1 båt med seil. Brutto inntekt 45-3-16 (Daler-Ort-Skilling), netto 23-1-18.
I Tune skifteprotokoll nr. 1 b. f. 795 a. står det:
1780. 20. nov. foretar lensmannen på Hvaler Jakob Halvorsen en regist. og vurderingsfor. på Kjørholt efter Thomas Nielsen"- - - - - - som sist afvigde 30. October Omkom paa Søen til skifte efter samme mellem hans Enke Qvinde Kari Larsdatter og deres udi Ægteskab sammen avlede eneste Barn neml. 1 Søn Jens Thomesen 11/2 Aar gl.".

Boet skyldig i alt 22 rd. 1 ort. 22 sk., deribl. til Sille Kjølbu 5 rd. og Christian Nielsen, Sandbrekke 1 ort. Boets eiendom er 45 rd. 3 ort. 16 sk. tilbake 23 rd. 1 ort. 18 sk. som deles likt mellem enken og sønnen så hver får 11. rd. 2 ort. 21 sk. Besetningen på gården er 1 hest, 1 ku, 1 kvie, 3 sauer. Dessuten hadde Thomas Nielsen en båt med segl. verdsatt til 6 rd.
Verge for sønnen Jens er farbroren Christian Nielsen.
Skiftet sluttet 6. mai 1781.
1803. 4. søndag efter Paaske Kast Jord paa Enchen Karj Helles Kilen 72 Aar.
(Hvaler Kirkebok nr. 2.)
Alderen for Kari er noe usikker. Hun kan ikke ha vært 72 år ved død. I Hvaler bygdebok står det at hun ble født i 1738 og da ville hun vært ca. 65 år ved død. I folketellingen for 1801 står hun oppført med alder 59 år og vill vært ca. 60 år ved sin død. Mest sannsynlig er fødselsår korrekt og da var hun 65 år det året hun døde.


Personhistorie

ÅrstalAlderBegivenhet
1753 Fødsel 1753
1773 Faren VII:105 Lensmann Niels Hansen Barfod dør 1773
1779 Sønnen V:27 Jens Thomassen Barfod fødes 1779 [1]
1780 Død 1780

Kilder

[1]Hvaler Bygdebok I side 131,182 Helleskilen Plass