Personrapport Anetavle

V:17 Peder Jørgensen

Ble høyst 71 år.

Far:VI:33 Jørgen Erichsen

Født:1766 Berg ved Halden? Holte?. [1]
Konfirmert:1783.
Død:1837.

Ekteskap med V:18 Ellen Andersdtr. (1764 - 1837)

Vielse:1789-01-05 Hvaler Kirke.

Barn:
Catrine Pedersdtr. (1788 - )
Uten navn (1789 - 1789)
IV:9 Anders Pedersen (1791 - 1825)
Johanne Pedersdtr. (1795 - )
Rasmus Pedersen (1797 - 1817)
Jacob Pedersen (1800 - )
Anne Margrete (1803 - 1808)
Inger (1808 - 1899)

Notater

Sannsynligvis død før 1837
Peder Jørgensen overtok bygselen av Koltorp Øvre etter sin svigerfar, Anders Berentsen den 07.03.1789. Peder antas å være født i Berg, Halden. Faren døde når Peder var liten for i 1771 giftet moren (enken) seg med Hans Rasmussen på Nedre Holte og her vokste Peder opp med mor og stefar. Han ble konfirmert i 1783 16 år gammel. Var i 1801 matros og gårdbruker. I 1793 og 1802 var han lagrettemann.
Før han giftet seg hadde Peder en datter, Pernille (f. 1785) med Olianna Hansdtr. Leret, Sandbrekke. Denne Olianna fikk flere barn med forskjellige fedre, hun hadde 5 barn utenfor ekteskap, men er registrert som gift med "Lars Svenske". (HBB s. 190).
Peder Jørgensen ble trolovet den 16.06.1788, men ble utkommandert i kongens tjeneste den 21.06 så vigselen måtte utsettes til han kom hjem, og han ble gift med Ellen Andersdtr.

BARN:
1. Catrine dpt. 23.11.1788, kf. 1805 fra Svankil, g. 1814 m. Matros Johannes Johannessen som var husmann under Koltorp i 1815. I 1819 var han inderst på Sandøy og flyttet 1820 med kone og to barn til Halden. Han var sannsynligvis sønn av Mari Erichsdtr. som i 1801 bodde på Kjenvik med sønnen Johannes 9 år. Johannes er ikke døpt eller kf. i Hvaler, heller ikke i Halden. han bodde på Makø i 1814, og hans far er muligens Johannes Sandø. Da familien fikk utflytningsattest til Halden den 16.10.1820 oppgis Johannes å være 32 år, konen 30 og døtrene hhv. 6 og 3 år gamle. Hvis barnas alder er riktig, må de ha flyttet i 1822, og moren må da ha vært 34 år og dersom mannen var to år eldre må han være født i 1786 og hans alder 9 år i 1801 må være gal. dette er et eksempel på at man ikke kan stole helt på aldersoppgaver fra den tiden.

2. Hjemmdøpt sønn begravet 29.11.1789, 14 dager gammel.

3. (24) Anders dpt. 21.08.1791, kf 1808

4. Johanne dpt. 19.04.1795, kf. 1810 fra Holte g. 1830 m. Niels Jensen "Huken", Røtet under Ødegården. Han fikk skjøte for 90 spd. den 06.11.1830 mens han bodde på Kileødegården. Den 18.01.1838 kjøpte han av Hans Jacob Olsen f. 1804 en fradelt eiendom på Bislet, Røsholmen (Lnr. 31 bb.) og flyttet dit. Han betalte 100 spd. for eiendommen uten hus. Niels Jensen kom opprinnelig fra plassen Verpet under Korshavn, han var født i 1795 og døde den 07.08.1856 på Røsholmen. Moren døde i 1808 da Niels var 13 år og han ble da pleiesønn hos Anne Günther på Bøbakke da han ble konf. i 1816. Han var matros i 1830 og bodde på Kileødegård. Johanne og Niels hadde ingen barn og enken solgte bruket for 400 spd. og føderåd verd 50. spd. årlig, til skipper og Danmarksfarer Johannes Halvorsen og bodde hos ham.

5. Rasmus dpt. 14.05.1797, kf. 1815, d. 21.10.1817 (20 år gml.) ugift.

6. Jacob dpt. 27.04.1800, kf. 1817 som pleiesønn av Ole Amundsen Holte, Kjenvik. Jacob Pedersen bodde 1824, 1827 på Koltorp, 1834 på Skipstad, 1838 på Røtet. Han var gift med Johanne Marie Knudsdtr. (1803-1876) fra Bislet og som 14.11.1838 kjøpte (19.8) Ødegård for 50 spd. De giftet seg den 22.01.1832, men Jacob omkom ved en ulykke i oktober 1838 da han falt ned i skipsrommet mens båten lå i Gøteborg. Johanne giftet seg igjen i 1850 med Ole Arnesen (1798-1863)

7. Anne Margrete f. 04.08.1803 - begr. 26.12.1808.

8. Inger dpt. 24.07.1808, kf. 1824, fra Koltorp, d. 29.09.1899 som fattiglem på Holtekasa. Hun var en tid husmann på Kvernmyra under Gjuerød.


Personhistorie

ÅrstalAlderBegivenhet
1766 Fødsel 1766 Berg ved Halden? Holte? [1]
1783 Konfirmasjon 1783
1788 Dattera Catrine Pedersdtr. fødes 1788
1789 Sønnen Uten navn fødes 1789
1789 Sønnen Uten navn dør 1789
1789 Vielse V:18 Ellen Andersdtr. 1789-01-05 Hvaler Kirke
1791 Sønnen IV:9 Anders Pedersen fødes 1791 Øvre Koltorp [2]
1795 Dattera Johanne Pedersdtr. fødes 1795
1797 Sønnen Rasmus Pedersen fødes 1797
1800 Sønnen Jacob Pedersen fødes 1800
1803 Dattera Anne Margrete fødes 1803
1808 Dattera Inger fødes 1808
1808 Dattera Anne Margrete dør 1808
1817 Sønnen Rasmus Pedersen dør 1817-10-21
1825 Sønnen IV:9 Anders Pedersen dør 1825-07-05 Koltorp [2]
1837 Død 1837

Kilder

[1]Hvaler Bygdebok I side 189-190,224
  
[2]Hvaler Bygdebok I side 201