Personrapport Anetavle

IV:15 Ole Hansen Gravningen

Ble høyst 92 år.

Far:V:29 Hans Witus Andersen Gravningen (1767 - 1859)
Mor:V:30 Oliana Johannesdtr. (1772 - 1869)

Født:1806 Søndre Sandøy. [1]
Død:1898-11-09 Søndre Sandøy.

Ekteskap med IV:16 Maren Sophie Pedersdtr. (1818 - 1905)

Vielse:1842-02-21 Hvaler Kirke.

Barn:
Berthe Arilda Olesdtr (1842 - 1941)
III:8 Oline Martine Olsdtr. (1844 - 1924)
Hans Petter Olsen (1847 - 1903)
Johanne Helene Olesdtr (1850 - 1939)
Ole Martinius Olsen (1854 - 1888)
Elisabet Olesdtr (1857 - 1953)
Jens Hartvig Olsen (1860 - 1954)

Notater

Maren Sophie ble født på den tidligere husmannsplassen Jerico på Makø som ligger helt nord på Nordre Sandøy. Hun giftet seg sydover til Søndre Sandøy med Ole Hansen som var født på Gravningen, Nedgården. Han hjalp moren med å bruke plassen og fortsatte å bo her etter hennes død i 1869. Faren som døde i 1859 hadde fått overlatt plassen av svigerfaren Johannes Jensen mot føderåd, men siden moren Oliana, var den yngste og lengstlevende av Johannes Jensens barn, fordret eierne av Nedgården at plassen iflg. kontrakt av 1777 skulle fraflyttes. Ole Hansen ble utsagt fra plassen før jul 1869. Men han anså seg som sin mors arving eiendomsberettiget til Gravningen og påberopte seg at stedet var særskilt skyldsatt. Det var også i en årrekke svart skatter og avgifter av det, uavhengig av hovedbruket, og det var i 1802 særskilt taksert til jordavgiften. Han mente også at "barn" i festeseddelen 1777 måtte fortolkes slik at det antyder hele etterslekten. Men det var ikke tinglyst noe dokument om Gravningen etter 1777. Ole ble 11.01.1871 dømt til å fravike og rydde plassen og betale eierne erstatning etter skjønn fra 14.04.1870. Saksomkostninger ble ikke pådømt. Dommen ble forkynt 24.01.1879, men da var Ole for lengst flyttet til Gravningen under Løkkeberg.
Ole Hansen eide Gravningen (av Løkkeberg) på Søndre Sandøy (etter 1965 kalt Sundsvoll). Han var også bruker av Gravningen, Nedgården til han ble fradømt retten til den. Eldste sønnen fraskrev seg odelsretten til fordel for sin yngste bror, men forbeholdt seg fri bolig for seg og sin hustru for levetiden da han 12.07.1896 solgte stedet for kr. 3.000 til sønnen Jens Hartvig. Stedet er fremdeles i familiens eie som sommersted.


Personhistorie

ÅrstalAlderBegivenhet
1806 Fødsel 1806 Søndre Sandøy [1]
1818 Ektefellen IV:16 Maren Sophie Pedersdtr. fødes 1818-02-19 Jeriko Makø Hvaler [2]
1842 Vielse IV:16 Maren Sophie Pedersdtr. 1842-02-21 Hvaler Kirke
1842 Dattera Berthe Arilda Olesdtr fødes 1842-03-04 Søndre Sandøy
1844 Dattera III:8 Oline Martine Olsdtr. fødes 1844-06-20 Hvaler
1847 Sønnen Hans Petter Olsen fødes 1847-09-28 Søndre Sandøy Hvaler
1850 Dattera Johanne Helene Olesdtr fødes 1850-09-27 Søndre Sandøy Hvaler
1854 Sønnen Ole Martinius Olsen fødes 1854-01-19 Søndre Sandøy Hvaler
1857 Dattera Elisabet Olesdtr fødes 1857-07-27 Søndre Sandøy Hvaler
1859 Faren V:29 Hans Witus Andersen Gravningen dør 1859-03-26
1860 Sønnen Jens Hartvig Olsen fødes 1860-08-17 Søndre Sandøy Hvaler
1869 Moren V:30 Oliana Johannesdtr. dør 1869-11-19
1888 Sønnen Ole Martinius Olsen dør 1888-02-02
1898 Død 1898-11-09 Søndre Sandøy

Kilder

[1]Hvaler Bygdebok II side 52,123,148
  
[2]Hvaler Bygdebok II side 52,148