Personrapport Anetavle

XI:1665 Claus Barfoed

Far:XII:3329 Lauritz Barfod

Død:1641-07-01.

Barn med XI:1666 Maren (1)

Barn:
X:833 Lauritz Clausen Barfod (1596 - 1634)

Notater

V. (3712) Claus Barfod ble i 1595 kapellan hos onkelen Knud Barfod til Sneum og Tjæreborg, sogneprest der innen 1619 og døde 1. juli 1641. Han var gift med (3713) Maren. På prekestolen i Sneum kirke står: Hr. Claus Barfod 1604. Ved en stor oversvømmelse i 1634 led han og naboprestene meget "saa en Del have mistet baade Huse, Boskap, Kvæg og andet, som de have haft, en Part en ringe Del igjen beholdt". de andre prestene i stiftet fikk så befaling om å hjelpe dem. Åtte år etter hans død, den 6. november 1649 tok arvingene hans på Skads herreds ting tingsvitne på:
"at salig Hr. Barfods Hus Allerup Præstegaard 1634, 35, 36 og 37 med Gespenst eller Spøgelse har været beladen og desimidlertid dermed haardligen været anfænget, hvoraf han baade selv med Hustru og Børn blev tribuleret, saavel som andre, hans Hus besøgte, saa og led stor Skade paa hans Formue, Gods, Bøger og Breve, som en Part deraf blev kastet paa Ilden og opbrændt, en Part i anden elendige Maader blev ruineret og ilde medhandlede, saa der tidt og ofte i de fornævnte Aaringer maatte holdes Vagt i Huset for Ildebrandens Skyld".
Claus Barfod hadde visstnok mange barn; men de fleste av dem kjenner vi lite eller ingentig til. I tingboken for Skads herred 1649 blir 6 nevnt: Ingvard, Niels, Anne, Ingeborg, Laurits og Knud.


Personhistorie

ÅrstalAlderBegivenhet
1596 Sønnen X:833 Lauritz Clausen Barfod fødes 1596 Allerup prestegård i Sneum Sogn, Danmark [1]
1634 Sønnen X:833 Lauritz Clausen Barfod dør 1634 Hesselager, Fyn, danmark [2]
1641 Død 1641-07-01

Kilder

[1]"Sogneprest Hans Clausen Barfods efterfølgere" Andreas Madsen
  
[2]Madsen "Sogneprest Hans Clausen Barfods efterfølgere" 1928