Personrapport

XV:26625 Ridder Jens Barfod

Bonde og Ridder.

Død:omkring 1490.

Barn med ?

Barn:
XIV:13313 Knud Barfod

Notater

I. (59392) Jens Barfod eller Barfoed er slektens stamfar. Vi vet ikke hvor han stammer fra, når han ble født eller døde. Heller ikke kjenner vi navn på foreldre eller hustru. Det vi vet er at han eide Sæddinge Storgård I Nørre Nebel sogn i Skads herred (Ribe amt). Jens Barfod ble adlet av Kristian I den 13. april 1455. Rimeligvis døde han omkring 1490. I adelsdiplomet blir kannik Tyge Thorkildsen i Ribe nevnt som svogeren hans og det er derfor rimelig å anta at Jens har vært gift med hans søster. Man vet ikke med hundre prosent sikkerhet om han har hatt barn, men etter all sannsynlighet har han hatt minst to sønner: Knud og Hans. Den antatt eldste Knud, sitter nemlig som eier av Sæddinge Storgård i 1494.


Personhistorie

ÅrstalAlderBegivenhet
1490? Død omkring 1490
1455-04-13. Jens Barfods adelsbrev